NH TOCHT
Nationale Marathon Wedstrijd Klassement
Uitgangspunt is individuele deelname aan het nationale marathon wedstrijd klassement. De individuele roeier of roeister met het hoogste aantal punten is de winnaar van het NMWK. Er wordt geen onderscheid gemaakt in dames of heren, degene met de meeste punten is winnaar en er is elk jaar in principe maar één winnaar. Hiervoor is de Nationale Marathon Wedstrijd Bokaal beschikbaar (wisselprijs); uit te rijken op de laatste marathon van het jaar.
 
Alle deelnemers in een winnende ploeg in een uitgeschreven veld ontvangen 10 punten. Deelnemers met de tweede plaats in een veld krijgen 6 punten en de deelnemers met de derde plaats in een veld krijgen 3 punten. Deelnemers met een plaats na de derde plaats krijgen dus geen punten. Velden worden voor het klassement niet samengevoegd. Is er één ploeg in een uitgeschreven veld, dan krijgen die deelnemers 4 punten. Bij gelijke aantallen punten is winnaar degene met de meeste overwinningen in dat jaar. Is dat ook gelijk, dan tellen de kilometers van de gewonnen wedstrijden. Als dit ook gelijk is, dan geeft de leeftijd de doorslag en anders is er toch een gedeelde winnaar.
 
Meetellen alleen marathons die als wedstrijd zijn uitgeschreven en die zich aan het NMWK hebben verbonden. Deelnemen aan de bijbehorende Prestatie- of Toertocht geldt uiteraard niet (evenals een Estafette). Alleen Dames, Mixed of Herenploegen die meedoen in een C2x+, C4x+ of gestuurde dubbel Wherry tellen voor het klassement mee. Het is aan de wedstrijd uitschrijvende vereniging/organisatie welke nummers worden uitgeschreven van de hierboven genoemden, voor hun marathon.
 
Uitslagen dienen gepubliceerd te worden door de organiserende vereniging op hun website. De uitslagen dienen minstens tot het eind van het jaar op de website beschikbaar te blijven. Tevens dienen de uitslagen met de winnende deelnemers bekend gemaakt te worden aan het Nationaal Marathon Wedstrijdklassement voor het bijhouden en online zetten. Het Nationaal Marathon Wedstrijd Klassement komt online te staan op www.marathonroeien.nl